Kulturportal Lund

Ett interaktivt kulturhistoriskt uppslagsverk om Lund

Lunds kulturarv och historia

lund_1
Lunds domkyrka
Lunds domkyrka
Universitetshuset

Ideon blir till

Ideon

Under 1980-talet byggs Ideon upp. Det är ’’forskarbyn’’ där goda hightech-idéer från högskoleforskningen med stöd av näringslivet utvecklas till färdiga produkter. Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser 2015 ca 290 företag inom framför allt IT, cleantech och life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård). Ideon ligger i nordöstra Lund i […]

Rådhuset

radhus10

Rådhuset byggdes ursprungligen som stadshus och stod färdigt 1837. I huset var det inrett krog, matservering, spruthus och förvaringsrum för stadens räkenskaper. Högst upp låg Knutssalen, en stor festsal med ”entrefocerad orchestra och fem pelare”. Här hängde de speglar och ännu bevarade ljuskronor, som professorn vid konstakademin i Köpenhemn G. Fr. Hetsch hade ritat redan […]

Nytt på portalen

Kristallen – bygget av Lunds nya förvaltningshus

Kristallen1

Bygget av Kristallen, den nya förvaltningsbyggnaden vid järnvägen, pågår just nu – februari 2013 – för fullt. I Lund lär det idag finnas förvaltningar på 32 olika adresser i kommunen. Och under många år har det talats om att skapa ett gemensamt förvaltningshus. Beslut om byggen kan ta sin tid i Lund – men efter […]

Publicerad 7 juli, 2019

Skissernas museum

GM_skissernas

Skissernas museum har som sin uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen – själva ”konstverkets födelse”, som museets grundare Ragnar Josephson kallade det. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga […]

Publicerad 4 juli, 2019

Axplock

Maria Magle

Maria Magle ortofoto 3

Kvarteret Maria Magle infattas av Magle Stora Kyrkogata, Stora Tomegatan, Magle Lilla Kyrkogata och Kiliansgatan. Kyrkan Maria Maior låg under medeltiden i kvarterets östra del.

Västertull

Kvarteret Västerull infattas av Stora Fiskaregatan. Nygatan, Västergatan och stambanan. Västertull som från början var en port i stadsvallen tjänade ända till 1811 som förtullningspunkt mellan land och stad. Kvarteret ligger dock en bit ifrån den gamla infarten. Stadsvallen låg nämligen alldeles väster om Klosterkyrkan som genom järnvägen förlorade sin integration med medeltidsstaden.

Populära ämnen