Kulturportal Lund

Ett interaktivt kulturhistoriskt uppslagsverk om Lund

Ahlfors, Helga (1904-1985), charkuterist

Ahlfors Helga

Berättelsen om Helga Ahlfors är också berättelse om Holmgrens köttaffär och Saluhallen, där hon arbetade i 60 år. Det var en bestämd, envis men rättvis kvinna som stod bakom disken i hallen. Hon blev något av en institution i Saluhallen.  Helga Ahlfors var dotter till Elna och och Nils Holmgren, som 1898 öppnade köttaffär i […]

Andersson, Hedda (1861-1950), läkare

heddaandersson

Lunds universitets första kvinnliga student. Studerade medicin vid Lunds universitet 1880-1892. Bosatt i Lund efter sin pensionering 1925-1950.  Att Hedda Andersson skulle bli läkare hade hennes mor och mormor bestämt redan år 1870 då det blev tillåtet för kvinnor att ta studenten. År 1892 blev Hedda Andersson Skånes första kvinnliga läkare. I hennes släkt hade […]

Andersson, Nils (1864-1921), jurist, folkmusikupptecknare

Andersson Nils

Född i Hofterup. Bosatt i Lund fr.o.m. 1880. Stadsnotarie i Lund 1901-1921 . Skulle ha blivit borgmästare. En av Strindbergs lundavänner. Att Nils Anderssons minne ännu hedras beror främst på hans betydande insatser för att rädda den svenska folkmusiken. Han föddes i en bondgård som ligger alldeles intill Hofterups kyrka och var son till lantbrukaren […]

Bäckström, Barbro (1939-1990), skulptör, tecknare, grafiker

Baeckström Barbro

Född på Djurö. Bosatt och verksam i Lund från 1964. Barbro Bäckström föddes och växte upp på Djurö i Stockholms skärgård. Hennes far var lärare och amatörmålare och modern organist. Föräldrarna uppmuntrade sina barn till eget skapande och Barbro Bäckström kände tidigt lust att forma figurer i lera. Hon började senare teckna och inspirerades av […]

Bagge, Per Axel Larsson (1866-1936), fotograf

Bagge Per

Per Bagge föddes i Övre Ullerud, Värmland. Föräldrarna var lantbrukaren Lars Persson och Katarina Lovisa Bagge. I början av 1890-talet kom Bagge till Stockholm där han lärde sig teckning på Tekniska Skolan. Han gick också en kurs i fotografering hos fotografen Ivar Stål. 1893 flyttade han till Lund för att praktisera hos Lina Jonn i […]

Bendz, Hans (1851 – 1914), läkare, patolog

Bendz Hans

Hans Bendz, föddes i Västra Tomarp och dog i Lund. Han var medicine doktor, innehade en mängd olika anställningar som sjukhusläkare i Lund och inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Han var intendent vid Ronneby Hälsobrunn 1886-1900, och utnämndes till professor i patologisk anatomi och rättsmedicin vid Lunds Universitet 1898. Gift med författaren Emma […]

Bengtsson, Nils Otto (1913 – 1990), lärare och musiker

Bengtsson Nils Otto

Nils Otto växte upp på Norra Vallgatan och blev med tiden amatörmusiker, lärare och mottagare av stadens kulturpris. Han förmedlade till Lunds innevånare – stora som små – en stark känsla för musicerandets glädje.  MusikenLunds Kammarmusiksällskap bildades våren 1944. Det första verk som framfördes var en stråkkvartett av Beethoven. Spelade gjorde Director musices Gerhard Lundqvist, tonsättaren […]

Bugge Wicksell, Anna (1862-1928), feminist, fredsarbetare, politiker

Bugge Wicksell Anna

Anna Bugge växte upp i en solid borgerlig familj. Efter en fil kand i Kristiania träffade hon den omstridde och stridbare nationalekonomen Knut Wicksell och beslöt att förena sitt öde med hans utan gängse formaliteter.Deras samboskap väckte stor uppmärksamhet i hela Skandinavien. När Wicksell blev professor i Lund flyttade paret till ett hus på Linero – […]

Collin, Johannes (1873-1951), skulptör och poet

Collin Johannes

Johannes Collin föddes i Gödelöv, strax söder om Björnstorp. Hans far var lantbrukaren Tage Alfred Collin. Efter studentexamen på Katedralskolan 1892 ”låg” han vid universitetet 1894-96 innan han övergick till studier vid konstakademin i Stockholm 1899-01. 1903-05 studerade han skulptur i Paris. Han deltog med några verk i Lundautställningen 1907. Vid internationella utställningar i München […]

Dahlgren, Karin (1944-2007), övermarskalk, akademiintendent

Dahlgren Karin

Karin Dahlgren var prästdotter född i Mönsterås och uppvuxen i Lenhovda. I prästhemmet lärde hon sig en värdinnas uppgifter. Hon kom till Lund 1965 och utbildade sig till läkarsekreterare. Hon var också aktiv i studentlivet, bland annat som souschef under karnevalen 1966. 40 år senare var hennes son Eric karnevalsgeneral. Under några år var hon […]

Erlander, Tage (1901-85), statsminister

Erlander Tage

Tage Erlander liknar Esaias Tegnér på det sättet att han var värmlänning men också mycket lundensare. Han kom till Lund 1920, började läsa naturvetenskapliga ämnen, dock utan examensresultat. I stället blev han socialist och nationskurator, och så fann han i Lund sin hustru Aina. Vad han lärde i LundHan lärde sig mycket i Lund: Man […]

Erlandsson, Hans (1877-1973), målare och konservator

Erlandsson Hans

Erlandsson föddes som barn till målarmästare Carl Erlandsson i hantverksgården Tomegapsgatan 9 där han framlevde sitt liv. Skolgången avverkades i seminariets övningsskola och på Katedralskolan där han dock slutade 1892 för att lära till målare – i Tekniska Skolan. Bland lärarna fanns Jöns Mårtensson, Fredrik Krebs och Anders Waldur Erlandsson antogs som gesäll 1897. Läroår […]

Gravstenar på Östra kyrkogården

img001agardh

Carl Adolph Agardh 1785 – 1859 Botanist, nationalekonom, politiker, pedagog, professor i botanik och praktisk ekonomi, ledamot av Svenska akademien, biskop i Karlstad – sådan var Agardhs levnadsbana.Som botaniker – hans specialitet var algerna ”algernas Linné”.Som praktisk ekonom – han stödde bildandet av bl.a. Lunds sparbank och Skånska hypoteksföreningen. Privat gick han i konkurs och […]

Hagblom, Kurt (1913-1987), Lunds förste pressfotograf

Hagblom Kurt

Kurt Hagbloms far, Johan, arbetade på SJ:s verkstad i Malmö. Efter moderns död 1920 i spanska sjukan flyttade den sjuårige Kurt in hos sin farfar, fotografen Alfred Hagblom vid Stora Tomegatan i Lund. Alfreds firma, då flyttad till Bredgatan, övertog han 1935. Sin första utbildning i yrket fick han alltså av farfadern och redan i […]

Hallqvist, Britt G. (1914 – 1997), författare och översättare

Hallqvist Britt G

Britt G. kom till Lund som tolvåring, där hon gick i flickskola och sedan läste vid universitetet. Som nybliven prästfru flyttade hon uppåt landet 1940, och återkom till Lund först 1958. ÖversättarenUnder senare delen av 1930-talet var hon den första kvinnliga medlemmen av tidningen Lundagårds redaktion, där hon snabbt bländade med kvicka, formfulländade verser, som anknöt […]

Hammarskjöld-Reiz, Ingeborg, (1909-1994) biträdande stadsarkitekt

Hammarskiöld Reitz Ingeborg

Hammarskjöld-Reiz var en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. Hon kom att sätta sin prägel på Lund. Ta en promenad eller en cykeltur till Kobjer och se prov på hennes arkitektur. De gula flerfamiljshusen är kanske det främsta exemplet på den 40- och 50-talsarkitektur som var utmärkande för Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. Hon var född i Göteborg och […]

Harald Blåtand, död 986 eller 987, dansk kung

Harald Blåtand

Harald Blåtand var far till Sven Tveskägg, som grundlade Lund. Harald var son till den danske kungen Gorm den gamle, som runt år 900 skapade ett rike kring Jelling i mellersta Jylland. Enligt den runsten, som Harald själv reste vid Jelling vann han ”allt Danmark och Norge och gjorde danerna kristna”. Skåne var på den […]

Hertz, Carl Hellmuth (1920-1990), fysiker , utvecklade ultraljudet och bläckstråleskrivaren

H-Hertz

C H Hertz far hette  Gustav – nobelpristagare i fysik 1925. Gustavs farbror var Heinrich Hertz (1857-94) som forskade om elektromagnetismen och gav namn åt frekvensmåttet Hertz. Hans forskning blev grundläggande för modern radiokommunikation. När Hellmuth föddes arbetade hans far i Berlin. Sedan tog han anställning hos Philips i Eindhoven, för att 1925 bli professor […]

Holmberg, Carl (1827- 1890), industrialist

Holmberg Carl

Carl Holmberg, en av Lunds stora industrimän, var född i Färingtofta, nära Ljungbyhed. Hans far var hemmansägare och möllare. Carl var teknikintresserad och byggde sin första väderkvarn när han var nitton år. Sen sökte han sig till Tyskland där han praktiserade på mekaniska verkstäder, bland annat med att bygga järnvägsvagnar. Det var lärospån som låg […]

Karl XI, (1655-1697 ), svensk kung

SVL_karlxi_lund

Karl XI:s vistelse i Lund var inte lång. Det rör sig särskilt om en dag, men den dagen var lång och blev betydelsefull. 14 december 1676Dagen är den 4 – eller med modernare tideräkning den 14 – december  1676. Kungen med den svenska hären fanns norr om Kävlingeån vid Lilla Harrie. Det var kallt och […]

Karl XII (1682-1718), svensk kung

Karl XII

Från september 1716 styrdes Sverige i nästan två år från Lund. Det är de kanske olyckligaste åren i Sveriges historia. Stora Nordiska Kriget hade rasat sedan år 1700. Svenskarna vann segrar i början, men från och med nederlaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna var det mest motgångar. Magnus Stenbock hade visserligen besegrat danskarna vid […]

Kjellberg, Sven T (1892-1978), museiman, chef för Kulturen 1934 – 1961

Kjellberg Sven T

När Sven T Kjellberg  1934 blev chef för Kulturen, hade han redan en gedigen utbildning och museikarriär bakom sig. Han hade fram till 1927 varit chef för Västerås museum och lämnade vid utnämningen posten som intendent vid Göteborgs historiska museum.   På Kulturen kom Kjellberg att verka fram till 1961. När han tillträdde var det […]

Kjellman, Nils, (1911 – 2014), legendarisk rektor

Kjellman Nils

Nils Kjellmans namn är nära förbundet med gymnasieskolan Spyken, vars rektor han var i 32 år (1944-1976). Han var född 1911 och efter studier i främst tyska tillträdde han en tjänst som ordinarie lärare 1941 vid vad som då hette Lunds privata elementarskola. Skolan kom sedan att heta Strömbergskolan efter att ha blivit kommunaliserad 1968, […]

Larsson, Per (1880-1955), politiker, stadsfullmäktiges ordförande

Larsson Per

Per Larsson föddes i Stävie och växte upp på ett torp i Borgeby. Sedan blev han lilldräng på ett jordbruk i Stävie men bytte yrkesbana då han blev lärling på en korgvagnsfabrik i Malmö. Därefter blev han korgmakare i Lomma. Yrket tog honom 1905 till Köpenhamn innan han blev korgmakare i Stockholm där han blev […]

Levan, Albert (1905-1997), professor i genetik

albertlevan

Han borde ha fått Nobelpriset. Den kommentaren är vanlig när Albert Levans forskargärning kommer på tal. Han valde Lund som studieort eftersom här fanns landets enda institution för ärftlighetslära. Albert Levan arbetade som växtgenetiker vid Svalöv från 1933 till 1947, då han knöts till genetiska institutionen i Lund, där han fick en personlig professur i […]

Liebman, Erica (1738-1803), Kattes första kvinnliga elev.

Domskolan

En tidig representant för lundensisk intellektuell girl power är den unga Erica Liebman. Hon blev elev vid Katedralskolan i Lund redan 1742. Sen skulle det dröja ända till 1933 innan skolan öppnade sina dörrar för flickor. Erica föddes 1738 och var alltså bara fyra år när hon skrevs in vid skolan. Samtidigt skrevs hennes tvillingbror […]

Ljunghill, K.G. (1911-1979), legendarisk skolchef

Ljunghill

K G Ljunghill föddes i Lund, växte upp i Örkelljunga och präglades av den bygdens folkrörelser. Han tog lärarexamen vid folkskoleseminariet i Lund 1933 och från 1938 var han ordinarie lärare i staden. Tillsammans med tonsättaren John Fernström startades Lunds Ungdomsorkester 1951 och Lunds Stadsorkester.  Med folkskolläraren Nils Otto Bengtsson byggde han ut instrumentalmusiken till […]

Mårtensson, Jan (1936 – 2003), journalist

Mårtensson Jan

Han växte upp i ett lanthandlarhem i Tolånga, Sjöbo. Förmodligen var det i lanthandeln han fick sitt stora människointresse. Nästa anhalt var Katedralskolan i Lund. Förutom kunskap fann han där Gunilla, en flicka från Simrishamn. Så småningom lärde man sig i Lund att Gunilla kunde springa fortare och längre än Jan. Jans avsikt var att […]

Mårtensson, Jöns (1855-1912), konstnär

Mårtensson Jöns

 Jöns Mårtensson föddes i Lilla Gårdlösa, Smedstorps socken och växte upp under enkla förhållanden. Han gick som vallpojke på traktens gårdar, men visade tidigt konstnärliga anlag. Så småningom kom han i lära i hos en målare i Malmö där han blev gesäll 1876 för att 1877 ta anställning på ett måleri i Stockholm där han […]

Mjöberg, Jöran (1913-2006), litteraturvetare, kulturskribent

Mjöberg Jöran

Jöran Mjöbergs far var Josua, legendarisk rektor för Katedralskolan, men särskilt nära stod Jöran sin mor, prästdotter från Simlångsdalen, den bygd Jöran älskade mest. AntinazistHan läste litteraturhistoria och utnyttjade studietiden även till annat. Han var redaktör för tidningen Lundagård, och i tal och skrift kämpade han mot Nazi-Tyskland och mot nazistiska medlöpare. Redan 1944 utgav […]

Möller, Hedvig (1747 – 1811), företagsledare

Möller Hedvig

Det är inte många kvinnor som fått äran att bli gatunamn i Lund och de är förstås kända av olika skäl. En mera okänd är Hedvig Möller som fått ge namn åt en gatstump i sydöstra hörnet av Lund, nära Tetra Pak och Råbyholm. Vem var hon?  Jo, Hedvig Möller ledde under en period Borgs […]

Neander, Hilding Petrus (1881-1926) lärare och spexförfattare

Neander

Hilding Neander föddes i Lund som son till läroverksadjunkten vid Katedralskolan fil dr Ehrenfried Neander. Hilding togs in vid Katedralskolan 1890 och avlade 1899 studentexamen på den helklassiska linjen, varpå han skrev in sig vid universitetet. 1903 var han klar med sin fil kand och fyra år senare blev han lärare vid Privata högre lärarinneseminariet. […]

Nilsson, Ida (1840-1920), skulptör, självlärd arkeolog och folkminnesdokumentalist

Nilsson Ida

Ida Göthilda Svensson växte upp i Lund, och som dotter till Sven Nilsson,professor i zoologi, geolog, arkeolog, teolog, ornitolog, universitetslärare m m och hans hustru Elisabeth Cecilia Berg fick hon trots dåtidens syn på kvinnors utbildning möjligheter som de flesta jämnåriga aldrig kom i närheten av. Ida Nilsson föddes som sjätte barnet i en Lundensisk […]

Nilsson, Sven (1787-1883), naturalhistoriker

Nilsson Sven

Sven Nilsson beskrivs som osedvanligt begåvad och med en vetenskaplig lidelse och en outtröttlig arbetsförmåga. Som zoolog blev han skolbildande i Sverige, som geolog och paleontolog var han i flera avseenden pionjär och som arkeolog en internationellt erkänd auktoritet. Hans namn var känt och aktat långt utanför landets gränser. Sven Nilsson föddes i Asmundtorp utanför […]

Odén, Birgitta (1921-2016), Lunds första kvinnliga professor

Odén Birgitta

När Birgitta Odén tillträdde professuren i historia år 1965 var hon den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet. Hon var också den första kvinnliga historieprofessorn i Sverige. Birgitta Odén föddes i Uppsala men växte upp i Stockholm där hennes far, Sven Odén, var professor i lantbrukskemi vid tekniska högskolan. Båda föräldrarna var kulturellt intresserade och […]

Olsson, Oscar (1877-1950), nykterhetsman, folkbildare och riksdagsman.

Olsson Oscar

Uppfann studiecirkeln under sin lundatid. Han blev med åren känd som ”Olsson med skägget”. Född i Helsingborg i ett fattigt hem var Oscar Olsson IOGT:are sedan barndomen. Under sin lundatid mötte han filosofen Hans Larsson, vars inflytande på Olssons bildningsideal blev avgörande. Olsson engagerade sig inom nykterhetsrörelsen och blev aktiv inom dess folkbildningsarbete.Bland annat deltog […]

Rasmusson, Eric (1916-2011), industriman och humanist

Rasmusson Erik

Eric Rasmusson var vid sidan av sin framgångsrika karriär inom förpackningsindustrin en sann humanist med sitt hjärta både i Lund och i Halland, stod det i ett av de minnesord som skrevs i dagspressen efter hans bortgång. Det sammanfattar verkligen Eric Rasmussons liv och gärning. Eric Rasmusson föddes i Getinge i Halland 1916 och dog […]

Ribbing, Seved (1845-1921), läkare och filantrop

Ribbing Seved

Ribbing var stockholmare och utbildad i Uppsala. Men i Lund har vi Ribbingska sjukhemmet och det är hans och inte minst hustrun Maria Ribbings verk. En enkel man1879 kom Seved Ribbing till Lund som extra ordinarie professor i pediatrik. Han blev senare Rector magnificus och teologie hedersdoktor. I en skrift av Ola Persson beskrivs en […]

Schnell, Carl Christopher (1688-1771), akademifältskär

Fältskären Schnell är känd för att ha räddat livet på Linné. När den unge Carl Linneus studerade i Lund var han en gång på utflykt i Fågelsångsdalen för att studera naturen. Där blev han så illa stungen av en insekt att armen svullnade upp och han blev allvarligt sjuk. Schnell som då var kombinerad stadsfältskär […]

Sparre, Görvel Fadersdotter, (1508, 1509 eller 1517 – 1605)

Sparre Görvel Fadersdotter

Född på Hjulsta i Uppland och död på Börringe kloster i Skåne. Bodde tidvis i den byggnad som nu kallas Stäket. Begravd i Lunds domkyrkas krypta. Görvel Fadersdotter Sparre var en av sin tids rikaste kvinnor. Hon hade tidigt blivit föräldralös. Eftersom hon inte hade några syskon ärvde hon ensam faderns och moderns stora egendomar […]

Stecksén, Jonas (1773-1835), professor

Född i Sundsvall, uppvuxen i Lund och Lunds förste professor i moderna språk.  Jonas Stecksén växte upp i Lund hos sin morbror Mattias Norberg, professor i grekiska och österländska språk. Han var son till rektorn vid Umeå läroverk. Efter faderns död flyttade han tillsammans med sin mor till morbrodern i Lund. Efter att ha studerat […]

Sven Tveskägg, (960 –1014), dansk kung, Lunds grundläggare

Sven Tveskägg

Sven var son till danske kungen Harald Blåtand och far till Knut den store. Kung av DanmarkPå 900-talet började de löst sammansatt nordiska småkungadömena att utvecklas mot att bli kristna medeltidsmonarker så som skett på kontinenten. Harald Blåtand utvidgade den danske kungens makt genom att skapa ett överhöghetsvälde med utspridda stödjepunkter. För detta krävdes pengar, […]

Tornberg, Anders (1937-1997), gallerist

Tornberg Anders

Galleristen och konstsamlaren Anders Tornberg blev en legend redan under sin livstid. Men han hade ursprungligen inga galleridrömmar, utan kom till Lund för att bedriva akademiska studier med målet att bli journalist. Vägen till galleriet kom att gå via ett passionerat intresse för tjurfäktningar, som grundlades i ungdomen under en liftarsommar då han passerade spanska […]

Wåhlin, Theodor (1864-1948), domkyrkoarkitekt

Wåhlin Theodor

Theodor Wåhlin föddes i Lund och växte upp där och i Malmö. Hans far, Carl Ludvig Wåhlin, kom ur en känd skånsk prästsläkt, men hade själv valt lärarbanan. Han var först lektor i hebreiska och teologi vid Katedralskolan, sedan rektor för folkskoleseminariet och till slut rektor för Malmö högre allmänna läroverk. Även på mödernet hade […]

Wahlöö, Per Fredrik (1926-1975), författare

Wahlöö Per

Per (Pelle) Wahlöö var son till Waldemar Wahöö och växte upp i Lund. Skolgången avverkades på Seminariet, Katte och Spyken där han efter vissa om och men tog studenten 1947.  Han var idrottsintresserad och tränade redan som gymnasist brottning. I början på 1950-talet var han sekreterare i LFF (Lunds fotbollsförening). Idén att bli författare bar […]

Wahlöö, Per Waldemar (1889-1982), journalist

Wahlöö Waldemar

Waldemar Wahlöö föddes i Örebro den 15 februari 1889 som son till polisöverkonstapel Per Persson och Adolfina Hildegard (*Ekbom) och gavs namnet Per Valdemar. År 1909 tog han studenten på reallinjen vid Karro (Karolinska läroverket) i Örebro. Efter en examensmässigt sett resultatlös tid i Uppsala gav han sig in på journalistbanan. I Uppsala hade han […]

Wennström, Ida (1892 – 1969 ), småskollärare

IdaWennstrom

Småskollärarinnan Ida Wennström föddes i Rönneslöv i Halland 1892. Hon kom att tillbringa i stort sett hela sitt yrkesliv i Lund, där hon tjänstgjorde 1912-1952. Hennes stora fritidsintresse var släktforskning, som resulterade i tre tryckta skrifter om faderns resp. moderns släkt. Men Ida Wennström var också konstintresserad – det sägs att hon själv målade och […]